Hieu D.

Hieu Dang checked in at Phở 10 Lý Quốc Sư

Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội|February 4, 2013via Foursquare for Android
First Vietnamese Restaurant in 7 months!
First check-in at Phở 10 Lý Quốc Sư.
First of friends to check in at Phở 10 Lý Quốc Sư.